Logowanie
poniedziałek, 03 stycznia 2011 14:31

 

Witam serdecznie pokojem Bożym.

Chciałbym zaznaczyć, że jest to strona prywatna, a nie reprezentująca jakikolwiek zbór, czy denominację, a cel jej utworzenia jest jasno określony tytułem:

 

"Chleb Żywota"

Więc dlaczego właśnie taki tytuł?

Chlebem Żywota jest każde Słowo wychodzące z ust Bożych. Chlebem Żywota jest nasz Pan, Jezus Chrystus również dlatego, że wykonał wszystko co jest w Słowie napisane, był Mu posłuszny i to Słowo ucieleśniło się w Nim, dosłownie wykonało. Stał się On dla nas przykładem pokazując, że Słowo jest wykonywalne i działa. I na tej stronie postaram się zamieścić wszystko co w podobny sposób, choć w mikroskali daje świadectwo mocy działającego Słowa i przemożnej siły jaką okazuje w nas. To wzmacnia, to karmi naszego ducha, to nam uświadamia jakim jest nasz Bóg! A On nie zmienił się od czasów pierwszego Kościoła - to myśmy się zmienili i dopuściliśmy myśl, że teraz kościół już nie pierwszy, że dzisiaj trzeba samemu działać a nie czekać na Boży głos. I właśnie dlatego to staram się zebrać i umieścić - świadectwa, proroctwa, kazania które poruszają nie emocje, nie uczucia - ale naszego wewnętrznego człowieka, naszą duszę i ducha, dając nam powód do namysłu, zwolnienia na swojej drodze i przepatrzenia swojego życia. I nie mówię tu o nienawróconych! Mówię o wierzących, którzy troszkę zapomnieli o pierwszej miłości, a często nawet nie poznali mocy Bożej. Przez materiały na tej stronie bardzo chciałbym przyczynić się do pobudzenia Kościoła, do zakosztowania jak cudownie prawdziwe jest Jego Słowo, do wybielenia szat Oblubienicy, do przyobleczenia się w obraz Chrystusa... Ku Chwale Bożej!

 

Niech błogosławi cię twój Bóg, i pamiętaj:

Pan jest blisko, Marana tha!

Ale wkrótce:

Maran atha!

Co się wykłada:

"Nasz Pan przyszedł!"

I obyśmy nie musieli wtedy dodać:

"A my zostaliśmy..."

 

"Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone."

Łuk. 12:35

 

Bartek F.

Poprawiony: wtorek, 10 września 2013 18:45